meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Klær og fottøy
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Trebetong


Trebetong AS
Varmbuveien 2
7224 Melhus

Telefon: 72 85 42 60
Faks: 72 85 42 10
E-Post: post@trebetong.no
Nettside: www.trebetong.no
 

Miljøbevisst bygningsbedrift

Da Trebetong AS ble etablert i 1988, var det med en intensjon om å levere produkter til rett pris, rett tidpunkt og med riktig kvalitet. Denne målsetningen lever enda, uansett størrelsesomfang på oppdraget. Selskapet tar på seg både nybygg og restaurering i det private og offentlige markedet.


Et knippe av gjengen bak Trebetong: Foran f.v. Kim Roland Bjerkenås, Yvonne Bjerkenås og Ingar Bjerkenås. Bak f.v. Kent Erik Bjerkenås, Karl Robert Johansen, Sindre L. Rotan, Idar Bjerkenås og Jon Helge Hårstad.

Bedriften har 39 ansatte, og majoriteten av disse er tømrere. Oppdragene kommer hovedsakelig fra Trondheimsområdet, men bedriften har oppdrag andre steder i landet også. Blant annet er det tidligere bygd nytt administrasjonsbygg for Kystverket i Ålesund og nye bygninger for forsvaret på Gardermoen. Utenlandserfaring har det også blitt med bygging av et treningssenter og flere boliger i Tyskland.

 - I dag domineres arbeidsoppdragene av rehabilitering, der offentlige eller halvoffentlige byggherrer har regien. Vi har hatt store oppdrag for Helsebygg Midt-Norge i forbindelse med utbyggingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I arbeidsfellesskap med en trondheimsbedrift har vi rehabilitert 1902-bygget som ble kåret til årets bygg i 2008 i konkurranse med blant andre Operahuset. Nå pågår rehabilitering av det tidligere Kreftbygget i arbeidsfellesskap med den samme entreprenøren som på 1902-bygget. Dette er det største enkeltoppdraget vi hittil har hatt. Vi har også jevnlig oppdrag her i Melhus, og det siste året har vi hatt tilbygg og rehabilitering ved Horg sykehjem, forteller daglig leder Idar Bjerkenås.

Bygging for Helse Midt-Norge gjennomføres i såkalte samspillskontrakter. Denne kontraktsformen mellom byggherre og entreprenør er en stadig mer aktuell kontraktsmodell innen både privat og offentlig byggevirksomhet, og kan bidra til å høyne kvaliteten på det ferdige produktet og å utvikle egenskaperne for samarbeid og lagspill.

 Her er det blant annet skjerpede krav til HMS og miljø. Man unngår for eksempel at byggestøv kapsles inn i veggene. Dette er en spennende måte å arbeide på, og metoden kommer trolig til å bli mer utbredt her til lands tror Bjerkenås.

Trebetong AS har egne servicebiler som tar mindre hasteoppdrag, det være seg utbedring etter innbrudd, defekte dører eller ødelagte vinduer. Bedriften har bevisst satset på faste rammeavtaler for utvikling og vedlikehold for store eiendomsforvaltere, og har i dag slike avtaler både med Forsvarsbygg, Statsbygg og St. Olavs Hospital. Dagens tømrere kan gjerne mer enn bare å slå i spiker.

- Behovet og etterspørselen etter kompetanse øker for hver dag. Våre ansatte sendes jevnlig på kurs for å holde seg oppdatert på fagkunnskapen. I løpet av 2009 blir vi også miljøsertifisert som miljøfyrtårn, noe som har vært et bevisst valg. I dag er fokus på miljø, og bransjen må gå denne veien likevel. Da er bedre å gå i forkant enn å bli slept etter, konkluderer Bjerkenås.


På Kystverkets bygg i Ålesund hadde Trebetong AS den bygningsmessige hovedentreprisen.


I dette vakre bygget i  Munkegata 15 hadde Trebetong oppdraget med totalrenovering.

Reportasje: Merete.Fossum@kommunenvar.no
• Bies Produkter
• Byggefirma Ivar Moum
• Bygger’n Midttømme Trelast
• H-BYGG
• Jernia Melhus
• Lundamo Byggservice
• Mo Grus
• Norlock Trøndelag
• SA Betongservice
• Trebetong
• TrePro
• TrønderGlass
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik