meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Alfabetisk
  Bransjer
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading

 

Midtre Gauldal kommune

Papirutgaven ble distribuert til husstandene i OL-gull kommunen Midtre Gauldal før jul. Vi gratulerer Marit Bjørgen med flott innsats og håper flere nå får øynene opp for denne flotte kommunen.
Ekstra kataloger kan hentes på kommunehuset, Libris Støren og på en del andre butikker, blant annet Coop sine butikker.  

Kommunenvår lager samlede presentasjoner av bedriftene i kommunene. De presenteres både på nett og i papirversjon. På denne siden finner du bedriftene og butikkene i Midtre Gauldal sortert alfabetisk og bransjevis. Dessuten en bred presentasjon av Midtre Gauldal kommune.  Du finner dem under "Alfabetisk" og "Bransjevis" til venstre i menyen. 

Har du en bedrift som er nystartet eller ikke kom med i presentasjonen, er det bare å ta kontakt så lager vi reportasje og legger den på nettversjonen. På nettet kan bedriftene også oppdatere informasjonen gratis noen år framover, før vi kommer igjen etter ca 4 år med ny papirutgave.  

Kontakt hovedkontoret vårt på post@kommunenvar.no eller 715 14 680 ved daglig leder Johannes Bae.

Hensikten med dette prosjektet er å øke kunnskapsnivået i kommunene om eget næringsliv, slik at folk blir bevisst de tilbud de har i egen kommune både for å handle, innhente tjenester og finne arbeidsplasser.

Vi oppfordrer folk til å tenke miljøvennlig og handle lokalt. Gjør man det kjører man mindre bil, handler nærmest mulig og støtter samtidig opp om arbeidsplasser, bedrifter og butikker i nærmiljøet. Forsvinner arbeidsplassene og bedriftene i en kommune, forsvinner også folk. Vi legger også vekt på å presentere menneskene i bedriftene og historikk. Alle vil finne bilder av venner og familie, og papirutgavene blir både brukt som oppslagsbok og sett på som et kommuneminne der det er utgitt. I Trøndelag er vi ferdig med Melhus og Midtre Gauldal og vi er også igang med Orkdal, Rissa og i startfasen med Skaun og Rennebu.  Etter hvert blir Kommunenvår landsomfattende, og vil bli den viktigste kilden til inngående kjennskap til bedriftene og menneskene som arbeider der.

www.kommunenvår.no

 


 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik