meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading


Kommunenvår
søker medarbeidere

Kommunenvår er en nyskapning innenfor markedsføring og informasjon. Det er et unikt produkt der kommunenes næringsliv og kommunale tjenester blir presentert både i en nettversjon og en papirutgave. I de kommunene som har fått sin presentasjon er dette blir folkelesning, og papirutgaven og nettsiden har fått en overstrømmende positiv mottakelse. Dette er viktig informasjon og markedsføring som gir en helt uvanlig langtidseffekt, ved at innbyggerne tar vare på papiutgaven og bruker den eller nettversjonen når de skal handle.

Kommunenvår avdeling Trøndelag består av fire journalister og en markedsansvarlig, og utvider nå med flere kundekonsulenter. I Trøndelag er vi nå ferdige med Melhus og Midtre Gauldal, Orkdal , Rennebu, Klæbu og Rissa. Vi arbeider nå med flere kommuner samtidig og trenger flere til å innhente bestillinger og registrere bedriftene i nabokommunene. 

I praksis vil det si at våre kundekonsulenter besøker de aller fleste bedriftene i kommunen for å presentere produktet og tidligere utgaver og registrere basisopplysninger og bestilling. Senere besøker så våre journalister etter avtale bedriften for å lage reportasjen. Alle seriøse bedrifter velger erfaringsmessig å bli med i den første samlede presentasjonen av næringslivet i kommunen sin.

 

Vi er på jakt etter to engasjerte og strukturerte selgere for å arbeide med Trøndelagsfylkene. Alder og kjønn er uvesentlig, mens evne til å inngi tillit er viktig. Bred kunnskap om næringslivet er selvsagt en stor fordel. Arbeidet vil bestå i besøk hos og innsalg og registrering av bedriftene som skal være med. I utgangspunktet regner vi med at det er alle bedriftene i kommunen som har behov for å være kjent eller behov for arbeidstakere.  

Her har du muligheten til en selvstendig og spennende jobb med gode inntjeningsmuligheter. Vår næringslivspresentasjon skal ut i samtlige kommuner i Trøndelag, så du bør ha sans for det lokale, samt disponere bil. Kunnskap eller bakgrunn fra mediebransjen er også en fordel, men viktigst er ståpåvilje og lyst til å bidra i et prosjekt og et fellesskap som kan bli veldig stort.

 

Informasjon og søknad: post@kommunenvar.no   Tlf: 911 66557

 

Oppstart i flere fylker.

Til det videre arbeidet i alle fylker søker Kommunenvår medarbeidere med journalistisk erfaring og interesse for næringslivsstoff. Vi har også bruk for selgere for markedsføring og innsalg av produktet vårt. 
I konseptet vi har utviklet ligger mulighet for selvstendig arbeid og arbeid både på hel- og deltid. Meningen er at hvert fylke kan drives selvstendig, mens layout, trykking og nettpresentasjon vil være gjenstand for kvalitetssikring eller produseres av oss.

Ta kontakt med prosjektansvarlige Johannes Bae på tlf 715 14680 eller 911 66 557 eller post@kommunenvar.no

Kommunenvår er den eneste katalogen i landet som gir en grundig presentasjon av næringslivet og kommunale arbeidsplasser både gjennom en papirutgave og nettside og der deltakerne blir oppsøkt og får en reportasje. Papirutgaven går til alle hustander og bedrifter i de aktuelle kommunene, og brukes også av kommunene i deres markedsføring. I tillegg legges deltakerne ut på en nettside på det naturligste domenet av alle: www.kommunenvår.no og varianter av dette (f.eks. www.kommunenvar.no for de som kjører Internet Explorer eldre enn versjon 7, eller www.vårkommune.no osv

Målsettingen er å la folk bli kjent med næringslivet i sin egen kommune og nabokommunene gjennom en redaksjonell presentasjon som viser både menneskene bak bedriften og de som arbeider der. Erfaringen har vist at slik mykere profilmarkedsføring er svært effektiv, ved at den skaper en tettere relasjon til kunden, har langtidsvirkning og høyner innbyggernes kunnskapsnivå om næringslivet lokalt enormt.

Nå ønsker vi å sette i gang arbeidet også med andre fylker, siden vi opplever stor interesse for dette konseptet, og dessuten utvide staben i Møre og Romsdal.  

 

Produksjon og kvalitetssikring

Det er lagt stor vekt på kvalitetssikring i prosjektet. Bedriftene får besøk av journalist som lager en redaksjonell omtale der det gis en mykere presentasjon av bedriften med bilder, historikk og omtale av ansatte og ledelse. Bedriften får så stoffet til korrektur og godkjenning. Deretter legges siden på nettet hvor bedriftene fortløpende kan oppdatere innholdet - via oss. Papirutgaven inneholder samme tekst, stort hovedbilde og et eller to mindre bilder og utgis når alle bedriftene er på plass. Større bedrifter velger ofte en presentasjon over 2 sider, mens kommunene presenterer seg over 2-10 sider og også vanligvis kjøper inn ekstra eksemplar til markedsføring av kommunen sin. En del av avtalen er at kommunene legger link til "Kommunenvår" fra sin egen nettside.
Det er et omfattende arbeid med innsamling av materiale, og arbeidet med en kommune kan ta 2-4 måneder. Selv om innholdet kan fornyes på nettsiden, er det meningen med nyutgivelser hvert 4. år av papirutgaven. Dette blir altså en varig og sikker arbeidsplass med en framtidsrettet miljøvennlig profil. Det er utarbeidet annonsemateriell og nye medarbeidere vil få personlig oppfølging og opplæring.

Ta kontakt for en prat. Hilsen Johannes Bae 715 14680, 911 66557

 


 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik