meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
Sør-Trøndelag
  Frøya
  Hemne
  Hitra
  Klæbu
  Alfabetisk
  Bransjer
  Blomster og planter
  Byggevarer- og byggefirma
  Dagligvarer og forbruk
  Elektro og data
  Helse og velvære
  Kommunen
  Maskin, bil og båt
  Maskinentreprenører
  Møbler og interiør
  Produksjon og håndverk
  Reiseliv
  Tjenester
  Meldal
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Orkdal
  Rennebu
  Rissa
  Skaun
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Klæbu Næringsforening


Klæbu Næringsforening

Skarpsnoveien 5

7540 KLÆBU

Mob: 908 69 616

Faks: 72 83 44 01

E-post: post@klabu-naringsforening.no

Hjemmeside: www.klabu-naringsforening.no

 

Et aktivt forum for Klæbus næringsliv

Klæbu næringsforening tar mål av seg å være en pådriver i næringspolitiske spørsmål. Attraktive rammebetingelser, gunstig infrastruktur og gode bomiljø med allsidige fritidstilbud er hovedfokus i næringsforeningens arbeid.


I Skarpsnoveien 5 vokser det frem et kreativt og levende næringslivsmiljø. Her holder også Klæbu næringsforening hus. 

Klæbu Næringsforening består av 55 medlemsbedrifter og representerer et bredt utvalg av næringslivet som er etablert i Klæbu. Medlemsmangfoldet bidrar til at foreningen får forståelse for behovet for gode rammebetingelser og utfordringer både for enkeltmannsforetak og større bedrifter.

- Vår visjon er at Klæbu skal være en kommune med gode bedrifter, hvor innbyggerne trives både i arbeid og fritid. Dessuten redusere behovet for pendling, sier styreleder Roy Skorstad.

 

Byggmester Skorstad bruker mye tid, og har et stort engasjement for næringslivet i Klæbu. Har har ikke tall på hvor mange dugnadstimer som er lagt ned for å skape en aktiv næringsforening. Styret består i tillegg av Geir Storvold, Sverre Lillemo, Ole Arild Haugum, Marianne Sponås og Terje Knutseth.

- Nå samarbeider vi tettere med kommunen, og blir tatt med på råd i beslutningsprosesser som har betydning for næringsdriften i Klæbu, sier Skorstad.

 

Utvalg for næring, miljø og samferdsel har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede organiseringen av næringsarbeidet i Klæbu. Arbeidsgruppen er satt sammen med representanter både fra kommune og næringsliv. Petter Hosen og Kai Nordseth representerer kommunen, og næringslivet er representert ved Roy Skorstad fra Klæbu Næringsforening, Peter Høvik fra Klæbu Næringshage, Jan Egil Tillereggen fra bondelaget og Bjørn Riise fra Klæbu Sparebank.

 

Næringslivet i Klæbu har behov for tilrettelegging både når det gjelder arealutnyttelse og reguleringsplaner, man har behov for å møte en kommune som er sitt ansvar bevisst både som lovforvalter, godkjenningsaktør og kontrollør. I en hverdag hvor byråkratiseringen er økende, trenger man en rådgiver som fanger opp nyetablerere og som kan lede på rett vei i paragrafjungelen.

- Jeg prøver å bistå de som trenger det med hjelp og veiledning når jeg får spørsmål om dette, så det er bare å ta kontakt, sier Skorstad.

 

Det ligger mange utfordringer i å være en nærkommuen til Trondheim, men nærheten gir også en rekke muligheter.

- Vi har sluttet oss til NAT, Næringsalliansen i Trøndelag, som arbeider for en felles strategisk næringsplan for Trondheimsregionen, forteller Skorstad.

Formålet med planen er å danne grunnlaget for satsinger og samarbeidsprosjekter i årene fremover. Den skal løse næringspolitiske utfordringer på tvers av kommunegrenser, etablere en regionalt forankret næringspolitisk plattform, og gi tydelige signaler om retningsvalg.
 

Næringsforeningen er også engasjert i utviklingen av ny riksvei 704 fra Tanem til Sandmoen, og man har en aktiv rolle mot kommunen i arbeidet med reguleringen av nytt næringsareal. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å skape entusiasme rundt næringslivet i Klæbu, og man ser et tydelig behov for at flere bedrifter velger fellesskapet i næringsforeningen.

- Vi har 55 medlemsbedrifter i dag, men ser gjerne at vi blir flere, avslutter Skorstad.

 

Leder i Klæbu Næringsforening, byggmester Roy Skorstad, har et levende engasjement for det lokale næringslivet.


Reportasje: Pia.Marie.Lerseth@kommunenvar.no
• Apotek1 Klæbu
• Bygg & Eiendomsservice AS
• Elektro´n
• Envina
• GK Flora
• H3 ikt
• Halsethmoen
• Halsethmoen Coaching og Terapi
• Klæbu Golfsenter
• Klæbu Industrier
• Klæbu Næringsforening
• Klæbu Sparebank
• KlæbuPosten
• Knærten Friluftsbarnehage
• Kontor & Profilering
• Malermester Ole Sneeggen
• Moen Gård
• Rørlegger T. Sundset
• Sagodden JJ Eiendom
• Selli Rehabiliteringssenter
• Skorstad Bygg
• Vintervoll Klæbu
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik