meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
  Fræna
  Alfabetisk
  Bransje
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Fræna Næringsforum


Fræna Næringsforum

6440 ELNESVÅGEN

Tlf: 90 52 55 52

Faks: 71 26 66 01

E-post: post@fnf.as

Åpningstider:

Hverdager: Kl. 09.00 – kl. 15.30

Lørdag: Stengt

 

Treffsted for næringslivet

Fræna Næringsforums nye leder, Ingvar Hals, er på plass i Elnesvågen og han får mange oppgaver på sitt bord når foreningens prosjekter skal fotfølges framover. Fræna Næringsforum har som formål å være et samlende forum for næringsvirksomhetene i Fræna kommune, være en pådriver og ressurs overfor politiske organer og offentlige myndigheter og å være den ledende foreningen for næringspolitiske aktiviteter i Fræna.


Ingvar Hals har tatt over som daglig leder av Fræna Næringsforum.

Fræna Næringsforum skal være treffsted for meningsutveksling, nettverksbygging og sosialt samvær for næringslivets representanter, og samtidig tilby og planlegge kompetanseutvikling i næringsvirksomhetene i kommunen. FNF skal også legge til rette for samarbeid og gjensidig kompetanseutvikling mellom skole- og FoU-institusjonenene og næringslivet.

 

- Vi er et aksjeseskap dannet av næringslivsbedrifter i Fræna kommune med et styre valgt fra bedriftene. Selskapet skal derfor ta hensyn til kulturelle, miljømessige og sosiale sider ved Frænasamfunnet i sin virksomhet. Selskapets virksomhet drives selvstendig, etter oppdrag fra, og i samarbeid med private og offentlige virksomheter. Vi skal holde kontakt med offentlige myndigheter, være høringsinstans og rådspørres i saker som berører næringslivet i kommunen. Kontakt med skolene er viktig for oss. Vi ønsker å gi de unge tro på at det er en fremtid å bo her, understreker Ingvar Hals.

 

Fræna Næringsforum påtar seg ledelse av prosjekter som har betydning for kommunen. En del av prosjektene skal kunne ”leve” videre selv etter endt forprosjekt. Ingvar Hals kan vise til flere slike:

 

- Vi etablerte Fræna Breiband, og det prosjektet er vi veldig stolte av! Uten dette hadde store deler av befolkningen i Fræna i 2007 vært uten mulighet for breiband. Ikke minst gjelder det flere bedrifter ute i distriktene.

 

Et annet prosjekt som nå går for egen maskin er Kvitholmen Fyr, av stor betydning for reiselivet i Fræna kommune. Kvitholmen er et flerkommunalt prosjekt (Eide, Averøy, Fræna). Etter mange år med forsøk på å få til en leieavtale med Kystverket for Kvitholmen Fyr, gikk Fræna Næringsforum inn og etablerte et prosjekt hvor lokalbefolkning, bedrifter og kommuner var med. En ”venneforening” med representanter fra både lokalbefolkning og næringsliv har nå overtatt leieavtalen og gjort kystperlen Kvitholmen tilgjengelig. Leirskolen på Bjørnsund bør også utvikles videre, mener Hals. 

 

Fræna Næringsforum driver handelsforeningen i Elnesvågen. Foreningen vil koordinere aktivitetene i sentrum i følge en egen aktivitetsplan, og i samarbeid med huseeiere, butikkeiere og Fræna kommune utvikle Elnesvågen sentrum videre. Gjennom prosjektet ”Kultur i Næring” ønsker FNF å skape en felles plattform for kunstnerne i kommunen for å gjøre kunstnerne mer synlig, og knytte kunsten tettere opp mot næringslivet og innbyggerne i Fræna kommune

 

- Jeg personlig synes det er utfordrende å jobbe med nyetablerere. Vi er et såkalt Hoppide-kontor - Innovasjon Norges utstrakte arm mot lokale arenaer. Vi har midler vi kan tildele i en startfase, og vi kan være en god samtalepartner, veileder og sparringspartner i en oppstartsfase. Vi arrangerer også jevnlig kurs for nyetablerere. Andre kurs for vår medlemsmasse arrangerer vi også kontinuerlig, sier daglig leder i Fræna Næringsforum, Ingvar Hals.

 

Det blir mye møtevirksomhet i forbindelse med jobben i Næringsforumet. Her har vi forstyrret Ingvar under et orienteringsmøte på Atlanterhavsveien i forbindelse med planleggingen av anleggene som kommer i forbindelse med oppgraderingen til Nasjonal Turistvei, noe som betyr mye for Fræna kommune også. I bakgrunnen orienterer prosjektleder Grete Kongshaug, og til høyre for henne ser vi lederen i Averøy Næringsforum, Helge Johnsen.

  

Reportasje: Torbjoern.Drejer.Farstad@kommunenvar.no
• Atlantic Auto
• Best Bud
• Bryggjen i Bud
• Bud Kiosk og Spiseri
• Bud, Fræna og Hustad Sparebank
• Bunnpris Bud
• Bunnpris Elnesvågen
• Bølgen Elektromarked
• Bølgen Sko
• Europris Elnesvågen
• Flataker VVS
• Fræna Næringsforum
• Hustadvika Båtskole
• iElektro Elnesvågen
• Løken Transport
• Mosoft
• MX-Sport Sport & Fritid Elnesvågen
• Myhren Transport
• Rianne
• Salong WI-TO
• Sparebank1 Midt-Norge
• Stavik Trevare
• TORABU
• Torill
• Viken Pukkverk
• Vindex
• XL-BYGG Dale Bruk
• Aas Betong
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik