meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
  Fræna
  Alfabetisk
  Bransje
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Bud, Fræna og Hustad Sparebank


Bud, Fræna og Hustad Sparebank
6440 ELNESVÅGEN
Tlf: 71 26 80 00
Faks: 71 26 80 01

Åpningstider:
Mandag – fredag: kl. 09:00-15:00
E-mail: post@bfh.no
Nettsted: www.bfh.no

 

Tradisjonsrik lokalbank med fokus på samfunnsansvar

BFH-Sparebank har sitt hovedkontor i Elnesvågen sentrum og har en bunnsolid og klippefast 125-årig tradisjon som den største og eldste banken for innbyggerne i Fræna kommune. Bud, Fræna og Hustad Sparebank, som er navnegrunnalget for dagens bankvirksomhet, har 27 årsverk fordelt på 31 ansatte, og kundemassen er på over 10 0000. Av disse er 8 000 aktive personkunder.


Blid betjening ved hovedkontoret i Elnesvågen: (F. v.) Leder dagligbank Aud Peggy Holten Havnes, kunderådgiver Lill Charlotte Hestad, leder utlån privatmarked Jørn Gule, kunderådgiver Oddny Nesse Løkhaug, hovedkasserer Anne Britt Thomassen, kunderådgiver Mette Nøsavik, kunderådgiver Solrunn Kolmannskog og kunderådgiver Randi Havnes. 

Banken feiret i fjor 125-årsjubileum og jubileumsfester ble arrangert både i Bud, Farstad, Elnesvågen og avsluttet med adventskonsert i Vågøy Kirke. Publikum sluttet mannsterke opp om festlighetene og markerte at BFH-Sparebank er en viktig institusjon i Fræna, både i samfunnslivet generelt og i kulturlivet spesielt.

Banken har de siste årene vært kommunens største skatteyter og ledes av administrerende banksjef Harald Mahle, som har vært ansatt i banken siden sammenslutningen i 1972. BFH-Sparebank vokser raskt i takt med kundeoppslutningen, og banken hadde ved årsskiftet 2008/09 en forvaltningskapital på 2,1 milliarder kroner. 

Ingen bedrift i Fræna kommune har gjennom tidene bidratt med så stor økonomisk støtte til lag, foreninger og kulturtiltak som BFH-Sparebank. Banken har i de senere årene hatt større fokus på sitt samfunnsansvar gjennom utdeling av gaver til allmennyttige formål og sponsing av aktiviteter i lokalmiljøet. Årlige milliongaver fordeles i dag på lokale lag og foreninger. I jubileumsåret ga BFH-Sparebank 1,2 millioner kroner til i alt 134 lokale aktiviteter, og unge og eldre vil også i årene som kommer nyte godt av bankens støtte til lokalsamfunnet, lover banksjef Harald Mahle.

Selv om BFH-Sparebank primært har sitt virksomhetsområde i Fræna og blant privatpersoner fra kommunen som har flyttet ut, har banken også et alternativt marked i nærings- og privatkunder i kommuner som i hovedsak grenser til Fræna. Banken utfører forretninger og tjenester for alle brukergrupper, dvs. private, næringsliv, offentlig forvaltning, lag og foreninger.

På næringslivssiden satser BFH-Sparebank primært på små og mellomstore bedrifter og ønsker å framstå som en fullservicebank og økonomipartner som tilbyr sine bedriftskunder vanlige finanstjenester. BFH har som målsetning å framstå som det totalt sett mest attraktive bankalternativ i sitt område. BFH-Sparebank har sine kontorer godt spredt rundt om i lokalsamfunnet. Automattjenestene innebærer 3 minibanker og ca. 120 butikkterminaler i kommunen og PC-løsninger i hele 110 bedrifter. Banken har filialer i Bud, Farstad og Molde og tilbyr i dag også forsikringstjenester både innen skade- og livsforsikring.

Grunnlaget for sparebanktjenesten i Fræna ble lagt allerede ved opprettelse av Bud Øre Sparekasse i 1883. I 1901 skiftet sparekassen navn til Bud Laaneindretning og i 1926 til Bud Sparebank. Hustad Sparebank ble opprettet i 1903 og Indre Fræna Sparebank i 1926. Disse to bankene ble slått sammen i 1967, og fikk da navnet Fræna Sparebank. I 1972 fikk banken den form vi kjenner i dag ved at Fræna Sparebank og Bud Sparebank slo seg sammen under navnet Bud, Fræna og Hustad Sparebank. Senere har banken, av enkelhets- og markedsføringshensyn tatt navnet BFH-Sparebank.

BFH-Sparebank har hovedkontor i Elnesvågen og ledes i dag av administrerende banksjef Harald Mahle (t. v.) og markedsansvarlig Einar Henøen.


Reportasje: Torbjoern.Drejer.Farstad@kommunenvar.no
• Atlantic Auto
• Best Bud
• Bryggjen i Bud
• Bud Kiosk og Spiseri
• Bud, Fræna og Hustad Sparebank
• Bunnpris Bud
• Bunnpris Elnesvågen
• Bølgen Elektromarked
• Bølgen Sko
• Europris Elnesvågen
• Flataker VVS
• Fræna Næringsforum
• Hustadvika Båtskole
• iElektro Elnesvågen
• Løken Transport
• Mosoft
• MX-Sport Sport & Fritid Elnesvågen
• Myhren Transport
• Rianne
• Salong WI-TO
• Sparebank1 Midt-Norge
• Stavik Trevare
• TORABU
• Torill
• Viken Pukkverk
• Vindex
• XL-BYGG Dale Bruk
• Aas Betong
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik