meny
                 
Startsiden
Nordmøre
Romsdal
  Fræna
  Alfabetisk
  Bransje
Sør-Trøndelag
Kommunenvår søker medarbeidere
Om ossLoading
Myhren Transport


Myhren Transport AS

Eidem vest

6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 66 80

Fax: 71 26 66 81

E-mail: post@myhren-transport.no

Internett: www.myhren-transport.no 

 

Tradisjonsrik transportbedrift i Fræna

En tidlig vårdag i 1938 kunne Aarstein Myhren i Bud rulle ut på veien med sin første lastebil, en Ford T 1932-modell. Det var starten for Myhren Transport AS, som i 2008 kunne feire 70-årsjubileum. Myhren Transport AS utfører i dag spesielle transporttjenester som drivstoff-, termo-, fryse- og kjemikaliefrakter ved siden av annen godstransport. Bedriften flyttet i 2004 fra Bud til Elnesvågen.


Sommeren 2009 tok vi dette historiske bildet. Her ser vi Aage Myhren (nr. to fra venstre), som brått gikk bort bare 62 år gammel i januar 2010, sammen med sine to sønner Roger (t.v) og Arnstein (t.h). De utgjorde da eiersiden i firmaet sammen med onkelen Per Morten Myhren, som er daglig leder i selskapet. Aage og Per Morten Myhren vokste opp med firmaet, og uviklet sammen med faren Aarstein, Myhren Transport til en solid aktør i bransjen.

 
Aarstein Myhren var som 20 år gammel bilinteressert ungdom sikker på at han kunne skape seg en levevei av å kjøre lastebil. Det var sterk fremtidstro som lå til grunn da han midt under en økonomisk depresjon, de ”harde tredveåra”, bestemte seg for å satse på transportbransjen. Det begynte med lokale transporter av sand og torv, og under krigen måtte den unge gründeren kjøre en del for tyskerne under byggingen av Ergan Fort. Etter krigen satset Aarstein friskt med ny amerikansk Ford med maskintipp til den enorme pris av kr. 15.000. Siden ble bedriften bygd opp, stein på stein, bil for bil.

– Det ble da mye veiarbeid - grusing og skraping om sommeren og brøyting om vinteren. Senere ble det turer til Østlandet med fisk på lasteplanet, dekket med en presenning. Mye slit var det nok med både handlasting og vanskelige nødreparasjoner og punkteringer.

– Med hardt arbeid fikk han det til, sier, sønnen Per Morten Myhren, leder av det som i dag er blitt en moderne transportbedrift med 20 ansatte og 13 datateknologiske doninger som drar spesialtilpassede hengere og utstyr for en rekke formål. 
Sammen med broren Aage begynte Per Morten i ung alder å kjøre for faren, og firmaet endret navn til Myhren Transport da Aarstein lot sønnene overta halvparten av bedriften. Det ble nå satset på langtransport og investert mye i moderne materiell. Biler ble byttet etter hvert som nye kontrakter ble innhentet. Midt på 70-tallet ble avtaler sluttet med to oljeselskaper om drivstoffkjøring til bensinstasjoner og private i Romsdal-regionen. Myhren Transport hadde den største tankbilen i fylket på den tiden – den kunne laste 30 000 liter. Samtidig startet et langvarig samarbeid med en malingsprodusenten Gjøco om kjøring av råstoff, tørt og på tank, emballasje og ferdigvare, et samarbeid som har vart og utviklet seg helt fram til i dag.

På 80-tallet ble firmaet aksjeselskap og startet kjøring på kontinentet. To biler kjørte fisk til Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania, Portugal og Italia med returfrakt av stykkgods og frukt. Selskapet videreutviklet samarbeidet med et av oljeselskapene gjennom dette tiåret.

1990-årene ble preget av en sterk utvikling av tankbilflåten, og en av de store produsentene av fiskeoljer i Møre og Romsdal ble en ny og betydelig kunde. Myhren Transport AS tok også over transporten av drivstoff for et større oljeselskap i hele Møre og Romsdal fylke i tillegg til Stryn, Nordfjordeid, Måløy og Stad. I tillegg kom levering av jetdrivstoff til flyplassene på Vigra, Årø og Kvernberget. På slutten av 90-tallet ble Aarstein hedret med Kongens fortjenestemedalje i sølv, og Aarstein og kona Gunvor ble mottatt av Kongen i audiens på Slottet. Samme året fikk Myhren Transport HMS-prisen for transportører fra det samme oljeselskapet.

Oppdragene økte utover etter århundreskiftet. I 2004 flyttet selskapet hele virksomheten til Elnesvågen. Oppdragsmengden krevde en samarbeidspartner, og Løken Transport AS hadde ledige husrom med kontorlokaler, vaskehall, verksted og parkering. Samarbeidet ble fruktbart og i 2006 ble det satt ny rekord for omsetningen. Tredje generasjon Myhren kom med på eiersiden etter at Aage for noen år siden overdro deler av sine aksjer til sine sønner Arnstein og Roger. 

- Våre største kunder gir stadige tilbakemeldinger om flere oppdrag, noe vi regner som et resultat av å være seriøse og pliktoppfyllende overfor våre kunder, sier Per Morten Myhren.

Ansatte i Myhren Transport AS samlet foran bilparken ved anlegget i Elnesvågen i anledning 70-årsjubileet i 2008.

 

Moderne transport på vei. Bilparken til Myhren Transport AS er blant de mest moderne i landet.

 

Reportasje: Torbjoern.Drejer.Farstad@kommunenvar.no
• Atlantic Auto
• Best Bud
• Bryggjen i Bud
• Bud Kiosk og Spiseri
• Bud, Fræna og Hustad Sparebank
• Bunnpris Bud
• Bunnpris Elnesvågen
• Bølgen Elektromarked
• Bølgen Sko
• Europris Elnesvågen
• Flataker VVS
• Fræna Næringsforum
• Hustadvika Båtskole
• iElektro Elnesvågen
• Løken Transport
• Mosoft
• MX-Sport Sport & Fritid Elnesvågen
• Myhren Transport
• Rianne
• Salong WI-TO
• Sparebank1 Midt-Norge
• Stavik Trevare
• TORABU
• Torill
• Viken Pukkverk
• Vindex
• XL-BYGG Dale Bruk
• Aas Betong
 

(c) Ramvik
Alltid oppdatert med Zonate® CMS fra Ramvik